Privacy

Op onze website wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling.De persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Te allen tijde kunt u aangeven verwijderd te worden uit ons klantenbestand.